Starý, Johann

[Jan, Josef]

1854-1935

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů a obchodník s hudebními nástroji v Českých Budějovicích. Vyučil se u Josepha Ignaze Zankla v Litoměřicích (1867–1870). Po vyučení u něj ještě dva roky pracoval. Pak odešel na vandr a pracoval u Augusta Jindřicha Rotta (1872–1873), u vdovy po Eduardu Johannu Bauerovi (1873–1874), Josefa Pelze v Liberci (1874–1875) a u Josefa Stolla v Českých Budějovicích. Po něm převzal kolem roku 1878 dílnu a vedl ji až do své smrti. Vyučil Jana Dvořáka a syna Václava Starého. Zúčastnil se Jubilejní výstavy v Praze v roce 1891 a získal stříbrnou medaili. Po jeho smrti převzal dílnu jeho syn Václav a vedl ji až do roku 1950, kdy byla zestátněna.

Archivní materiály

Fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949, Archiv hlavního města Prahy.

Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891. Praha: F. Šimáček, 1894, s. 550.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 137.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 663.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 376.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 382.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 128.