Šťastný, Josef 1)

[Stiasny, Sťasnÿ]

1815-1877

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze. Není vyloučeno, že později se přistěhoval

do Kutné Hory (srov. Šťastný, Josef 2).

Signatura

Josef Sťastnÿ / in Prag

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 169);

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 38).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (Diplomová práce, Praha 1967, s. 126).