Stöhr, Franz

[Franz Josef, František]

1800-1876

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze. V roce 1829 sestrojil dle návrhu Josepha Kaila invenční trompetu. Obdržel v Praze měšťanské právo (1832). V roce 1840 patentoval svůj návrh vylepšeného strojiva pro nátrubkové nástroje. Účastnil se světových výstav (1829 Praha; 1851 Londýn; 1855 Paříž; 1862 Londýn; 1867 Paříž; 1873 Vídeň). Jeho nástroje jsou hojně dochovány v českých muzejních sbírkách. Po jeho smrti převzal dílnu jeho syn Josef. 

Signatura

(1) Franz Stöhr in Prag + po obou stranách signatury znak dvouhlavého orla s korunou

(2) K. K. ausch. Priv. Franz Stöhr in Prag

Archivní materiály

Životopis Augustina Wolfa, fond Josef Srb-Debrnov, Literární archiv Památníku národního písemnictví.

Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1838. Prag: Thomas Thabor, 1838, s. 127.

Mittheilungen für Gewerbe und Handel. Prag: Vereine zur Ermunterung des Gewerbsgeistes, 1841, s. 141.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1844. Prag: T. Thabor [1844], s. 686.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1845. Prag: T. Thabor [1845], s. 169.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1846. Prag: T. Thabor [1846], s. 743.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1847. Prag: G. Haase Söhne [1847], s. 592.

Stiasny, Johann: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1858. Prag, Gottlieb Haase Söhne 1858, s. 169.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag. Prag 1867, s. 78.

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní. Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 68.

Podlaha, Antonín: Materialie k slovníku uměl¬ců a uměleckých řemeslníků v Čechách. Památky archeologické roč. 34, 1924–25, s. 551.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 171.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 387.

Szulc, Zdzisław: Katalog instrumentów muzycznych. 1. vyd. Poznań: Muzeum Wielkopolskie, 1949, s. 74.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967 s. 124.

Fitzpatrick, Horace: The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830. 1. vyd. London: Oxford University Press, 1970, s. 146.

Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře. Diplomová práce, FF UK, Praha 1983, s. 211.

Klaus, Sabine K.: Outstanding Trumpets, Trombones, and Horns in the Musical Instrument Col-lection of the Historical Museum, Basel. Historic Brass Society Journal 12, 2000, č. 1, s. 1−22, s. 4.

Němcová, Gabriela: Music in the domains of Cesky Krumlov, or the secret of the chateau depositary. Czech Music roč. 2005, č. 1, s. 20−22.

Dullat, Günter: 200 Jahre Patente, Privilegien und Gebrauchsmuster im internationalen Holz- und Metallblasinstrumentenbau. 1. vyd. Wilhelmshaven: Noetzel, 2010, s. 13.