Stöhr, Josef

1837-1881

Životopis

Syn a pravděpodobně i žák Franze Stöhra. Osamostatnil se v roce 1860, ale po smrti otce obě dílny spojil. Zúčastnil se výstavy v Londýně v roce 1862.

Signatura

Franz Jos: Stöhr & Sohn in Prag

Archivní materiály

Arenstein, Joseph: Oesterreich auf der internationalen Ausstellung 1862. Wien 1862. Section II, 16. Klasse: Musikalische Instrumente, s. 62–64.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag. Prag 1867, s. 78.

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní. Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 68.

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 387.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 124–125.