Stowasser, Wenzel

1803-1860

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kraslicích. Živnost založil v roce 1824. Jeho bratr Ignaz se usadil ve Vídni. Později převzali vedení synové Julius, Josef a Richard a pracovali pod značkou Stowasserʼs W. Söhne. Další jeho synové si zřídili samostatné dílny – Johann se v Budapesti, Adolf v Grazu.

Archivní materiály

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz. Graslitz: Gustav Rühle, 1929, s. 301.

Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1830. Prag 1830, s. 560.

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 388.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 115, 120–121.

An exhibition of European musical instruments. 1. vyd. Edinburgh: Galpin Society, 1968, s. 43.

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 26, 42.

Dullat, Günter: Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 149.

Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, FF MU, Brno 2001, s. 40, 103.