Stowasserʼs W. Söhne

[Brüder Stowasser, Gebrüder Stowasser]

1860-c1945

Životopis

Rodinnou firmu založenou v roce 1824 převzali po smrti otce v roce 1860 bratři Josef, Richard a Julius a přejmenovali ji na W. Stowasserʼs Söhne. Vedení se ujal Josef Stowasser (1826–1900), který se vyučil ve Vídni. Julius pracoval jako technik a dohlížel na výrobu nástrojů. V roce 1880 zavedli ve firmě parní pohon. Od roku 1884 měla firma filiálku v italské Veroně. Vedl ji Josefův syn, Anton Rudolf Stowasser. Po smrti otce založil Anton Rudolf v roce 1901 filiálku firmy ve Varšavě, odkud továrna dodávala nástroje především do Ruska. V roce 1893 získala firma ocenění na světové výstavě v Chicagu. Na konci 19. století měla firma zastoupení i v New Yorku, Hamburku a Buenos Aires. Další ze synů Wenzela S. si otevřeli dílny jinde po světě: Johann (Janos) Stowasser v roce 1867 v Budapešti a Adolf Stowasser v roce 1874 v Grazu. Oba bratři odebírali i nástroje z Kraslické firmy a prodávali je. Po smrti majitelů se vedení firmy ujali jejich synové, Anton Rudolf (syn Josefa) a Josef Adolf (syn Richarda). Josef Adolf v roce 1903 z podniku vystoupil a založil si vlastní firmu. Jejího vedení se později ujali jeho synové Wilhelm a Hugo a pracovali pod značkou „Brüder Stowasser“. Během druhé světové války byly obě firmy spojeny a vyráběly různé kovové zboží, včetně součástek pro letadlový závod v Chebu. Po druhé světové válce byly továrny znárodněny. Zúčastnili se světové výstavy ve Vídni v roce 1873.

Archivní materiály

Neue musikalische Presse roč. 1901, č. 40, s. 503; roč. 1903, č. 3, s. 53; č. 40, s. 504.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 143.

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 325.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 681.

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz. Graslitz: Gustav Rühle, 1929, s. 301–302.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 98, 368.

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 123.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 172.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 121.

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 41.

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku. Separát z: Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 4.

Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 149−153.

Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, FF MU, Brno 2001, s. 103−107.

Montagu, Jeremy: Horns and trumpets of the world. 1. vyd. Baltimore: Rowman & Littlefield, 2014, s. 141, 142.