Tomschik, Franz

[Tomschitz, Tomschick, M. P. Tomschick & Sohn]

1854-1914

Životopis

Syn výrobce dechových nástrojů v Brně Martina Tomschika. Vyučil se u otce v letech 1868–1872 a následně pracovali společně. Nejpozději na přelomu let 1880/1881 se firma přejmenovala na „M. P. Tomschik&Sohn“. V roce 1883 se zúčastnila firma výstavy v Amsterdamu. Téhož roku vydala firma německo-francouzsko-ruský katalog svých výrobků s ilustracemi. Pravděpodobně měl syna (Wenzel Tomschik), který po něm převzal dílnu ve Vídni.

Signatura

FRANZ TOMSCHIK / WIEN 

Archivní materiály

Lenobel, Josef: Häuser-Kataster der k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien: Verfasst auf Grund des vom k.k. Oesterr. Finanz-Ministerium und der Gemeinde Wien zur Verfügung gestellten Quellenmaterials (1905, s. 400, 430, 544).

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 401).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (Diplomová práce, Praha 1967, s. 133);

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.−19. století (Brno: Moravské muzeum, 1980, s. 111);

Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů (Časopis Moravského muzea, vědy společenské 66, 1981, s. 237–241).