Tomschik, Martin

[Tomschitz, Tomschick]

1811, Brno − 1885, Brno

[revize 1870]

Životopis

Výrobce nátrubkových i dřevěných dechových nástrojů v Brně. Vyučil se u brněnského nástrojaře Jakoba Cidricha, u kterého po vyučení několik let pracoval (1824–1840). Následně pracoval jako tovaryš u různých mistrů (1840–1846). V roce 1846 se osamostatnil v Brně na nynější Pekařské ulici (Bäckergasse 5). V roce 1854 se mu narodil syn Franz, kterého v letech 1868–1872 vyučil. Po vyučení pracovali otec a syn společně. V roce 1870 přestěhoval dílnu na nynější Vodní ulici (Wassergasse 3). V letech 1870–1874 vyučil Georga Draba, který u něho zůstal pracovat jako tovaryš až do roku 1885. Účastnil se světových výstav (1867 Paříž: 12 dechových nástrojů, oceněn bronzovou medailí; 1873 Vídep; 1881 Melbourne: získal druhou cenu; 1882 Amsterdam: bronzová medaile). Nejpozději na přelomu let 1880/1881 se firma přejmenovala na „M. P. Tomschik&Sohn“. Po Tomschikově smrti v roce 1885 převzal vedení firmy Georg Drab. Syn Franz se usadil ve Vídni. V roce 1897 je firma jmenována ve Witově katalogu jako „Militär-Musikinstrumenten-Fabrik Franz Tomschik, Hoflieferant Sr. Maj. des Königs von Spanien“. 

Signatura

K. K. priv. Instrum. Fabrik des Mart Tomschik in Brünn + znak dvouhlavého orla s korunou

Archivní materiály

 • Zeitschrift für Instrumentenbau (opakovaná inzerce)
 • Zeckel, M. J.: Handels-, Gewerbe- und allgemeines Adressenbuch nebst dem Häuser-Verzeichnisse der Landeshauptstadt Brünn. Brünn: Gastl, 1862, s. 106, 344.
 • Deutsch, Eduard: Führer durch Brünn und Umgebung: Zum gebrauche für einheimische und fremde. Brünn, F. Karafiat, 1865, s. 66.
 • Bericht über die Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867: Instrumente für Kunst und Wissenschaft: Classe 10, 11, 12 und 23, Volume 1, Universal Exhibition. Paris, Braumüller 1867, s. 29, 33.
 • Hanslick, Eduard: Musikalische Instrumente. In: Exner, Wilhelm Franz. Beiträge zur geschichte der gewerbe und erfindungen Oesterreichs: von der mitte des XVIII. Jahrhunderts bis zur gegenwart. Svaz. 1. Wien: Wilhelm Braumüller, 1873, s. 96−108, s. 104.
 • Zeitschrift für Instrumentenbau roč. 1, 1880/1881, č. 7, s. 92; č. 8, s. 104; č. 9, s. 115, č. 17, s. 240; č. 23, s. 328; roč. 2, 1881/1882, č. 1, s. 12; č. 3, s. 33; č. 5, s. 58; č. 7, s. 96; č. 9, s. 125; č. 11, s. 150; roč. 5, 1884/1885, č. 3, s. 25.
 • Pavlis, Hans: Schematismus sämmtlicher Kapellmeister in der k. und k. österr. Armee für das Jahr 1894. Praha 1894, s. 27. 
 • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 135. 

Prameny a literatura

 • Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. (diplomová práce). Praha 1967, s. 127. 
 • Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 177.
 • Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.−19. století. 1. vyd. Brno: Moravské muzeum, 1980, s. 111. 
 • Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. Časopis Moravského muzea, vědy společenské 66, 1981, s. 237–241. 
 • Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 401. 
 • Dullat, Günter: 200 Jahre Patente, Privilegien und Gebrauchsmuster im internationa-len Holz- und Metallblasinstrumentenbau. 1. vyd. Wilhelmshaven: Noetzel, 2010, s. 21, 23.