Umlauff, Wenzel

[Umblauff, Umblauf, Wenzl, Wencel]

?-?

Životopis

V roce 1770 doložen na Starém Městě pražském v domě č. p. 677. Záznam uvádí, že se jednalo o měšťana a výrobce lesních rohů, jehož pomocníkem byl v době soupisu jistý Michal Teim z Vídně, otec Umblaufa byl rukavičkář. Ve schematismu na rok 1838 je uveden Wenzl Umlauff na adrese Langegasse − dům Blaue Weintraube. Souvislost s Johannem Umlauffem, ani Martinem Umblaufem, brněnským varhanářem ze 17. století, nebyla dosud objasněna.

Signatura

WENCEL UMLAUFF / 17 IN PRAG 70 + znak dvouhlavého orla s korunou

Archivní materiály

Národní muzeum – České muzeum hudby. Inventář strahovského kůru z roku 1833, př. č. 119/57, č. 3, Anhang 1, fol. 156−159.

Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1838 (Prag: Thomas Thabor, 1838, s. 457).

Šebesta, Eduard: Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. 1. díl: Staré město. (Rodopisná společnost československá, Praha 1933, s. 150).

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 181);

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 409).

Fitzpatrick, Horace: An EighteenthCentury School of Horn-Makers in Bohemia (The Galpin Society Journal 17, 1964, s. 77–88, zde s. 64);

Brüchle, Bernhard – Janetzky, Kurt: Kulturgeschichte des Horns (Tutzing: Hans Schneider, 1976, s. 149);

Fitzpatrick, Horace: The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830 (London: Oxford University Press, 1970, s. 145);

Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800 (Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 29, 1975, č. 4–5, s. 161–244, zde s. 214).

Berdychová, Tereza: Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze (Opus musicum 45, 2013, č. 5, s. 50−64);

Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 19, 25, 236, 237, 256).