Vokoun, Tomáš

1829-1916

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Písku. Není vyloučeno, že byl synem sušického houslaře Josefa Vokouna.

Signatura

T. VOKOUN V PÍSKU

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 182).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 416).

Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 24, 35, 36, 117, 157, 237, 260, 262).