Walsch, Franz

?-?

Životopis

Výrobce dřevěných dechových nástrojů (zejména klarinetů) v Prostějově. V polovině 19. století vyrobil basový klarinet ve tvaru ofikleidy s 23 klapkami a nazval jej klariphon.

Signatura

Franz Walsch in Prossnitz 

Prameny a literatura

Sachs, Curt: Real-Lexikon der Musikinstrumente, zugleich ein Polyglossar für das gesamte instrumentengebiet (Berlin: J. Bard, 1913, s. 216);

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 184).

Rice, Albert R.: From the Clarinet D'Amour to the Contra Bass: A History of Large Size Clarinets, 1740–1860 (Oxford – New York: Oxford University Press, 2009, s. 321).