Wohner, Reinhold

[Wohnert, Rheingold]

?-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kraslicích. Oženil se s dcerou Wenzela Rossmeisla a stal se nástupcem v jeho firmě. Později přibral do vedené firmy svého bratra Ernsta, ale téhož roku (1938) převzal firmu J. B. Elgas. Od roku 1937 byl členem kraslického Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů.

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 143);

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922 (Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 325);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 685);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 380);

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz (Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 110).

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 192).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 434).

Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 155).

Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 108−109, 122).