Wolf, August

[Augustin]

1793-1874

Životopis

Narodil se v Karlových Varech a vyučil se v Kraslicích u Michala Klempfnera. V roce 1821 přišel do Prahy a pracoval nějakou dobu u Johanna Adama Bauera. V roce 1821 si založil dílnu na Vyšehradě a o devět let pozdějí získal měšťanské právo. Kolem roku 1850 se podílel na výrobě automatofonu s průraznými jazýčky, který hrál osm dobových tanců a pochodů. V řemeslu pokračoval jeho syn Josef, který převzal dílnu někdy po roce 1867.

Signatura

(1) August + znak dvouhlavého orla s korunou a lvem ve štítu + Wolf + znak dvouhlavého orla s korunou a lvem ve štítu + in Prag

(2) August Wolf Prag

(3) August Wolf in Prag. + po obou stranách signatury znak dvouhlavého orla s korunou a lvem ve štítu

(4) August Wolf / Prag + uprostřed znak dvouhlavého orla s korunou

Archivní materiály

Literární archiv Památníku národního písemnictví. Fond: Srb-Debrnov, Josef. Životopis Augustina Wolfa.

Schematismus für das Königreich Böhmen auf das gemeine Jahr 1843 (Prag: Gottlieb Haase Söhne, [1843]);

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag (Prag 1867, s. 83);

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní (Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 75);

Podlaha, Antonín: Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách (Památky archeologické 34, 1924–25, s. 258–285, 522–526, zde s. 560).

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských. (Rukopis, Národní muzeum – České muzeum hudby).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 192).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 434).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (Diplomová práce, Praha 1967, s. 125–126).

Fitzpatrick, Horace: The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830 (London: Oxford University Press, 1970, s. 146).

Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře (Diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha 1983, s. 217).

Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 25, 34, 35, 36, 37, 84, 117, 168, 169, 195, 223, 240, 242, 256, 257, 258, 260, 261).