Wolf, August Josef

[Josef, Josef Augustin]

1852-1924

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů a harmonik. Syn Josefa Wolfa, u kterého se vyučil. Živnost převzal po otci v roce 1889. Zemřel v roce 1924. Po jeho smrti vedla živnost pod stejnou značkou ještě několik let vdova, ale v roce 1929 se jí vzdala.

Archivní materiály

Literární archiv Památníku národního písemnictví. Fond: Srb-Debrnov, Josef. Životopis Augustina Wolfa.

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských. (Rukopis, Národní muzeum – České muzeum hudby).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 434).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (Diplomová práce, Praha 1967, s. 126).