Wolf, František

[Franz]

1863-1913

Životopis

Syn výrobce dřevěných dechových nástrojů v Jindřichově Hradci, Andrease Wolfa. Vyučil se u otce a v roce 1876 s ním začal pracovat. Otec i syn stavěli převážně dřevěné dechové nástroje. Z dílny Františka Wolfa se však dochovaly i některé nátrubkové dechové nástroje. Inzeroval též strunné smyčcové nástroje a harmoniky.

Signatura

(1) FRANT. WOLF / JINDR. HRADEC

(2) Frant. Wolf v Jindř. Hradci + po obou stranách rostlinné motivy

(3) FRANZ WOLF / Musik-Instrumenten-Erzeugung / NEUHAUS 

Archivní materiály

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922 (Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 300);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 699);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 394).

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 192).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 434).

Klaus, Sabine K.: Outstanding Trumpets, Trombones, and Horns in the Musical Instrument Collection of the Historical Museum, Basel (Historic Brass Society Journal 12, 2000, č. 1, s. 1−22).