Žalud, Eduard

1848 - po r. 1891

Životopis

Narozen 5. 1. 1848 v Novém Strašecí, syn Václava Žaluda, bratr Františka Žaluda. Vyučil se u svého otce, pak pracoval 7 let u svého bratra v Terezíně, poté odešel do Prahy a pracoval u J. Horáka. V roce 1874 založil samostatnou dílnu ve Školské ulici/Schulgasse 13. Specializoval se na dřevěné dechové nástroje, používal nové soustavy a materiály. Dodával nástroje do Národního divadla a pražské konzervatoře, divadlům a vojenským hudbám, nabízel též opravy. Vystavoval na Jubilejní výstavě v Praze 1891 a byl premiován čestným diplomem výstavním (3. nejvyšší cenou). Firma pravidelně inzerovala do roku 1909.     

Archivní materiály

Hlavní katalog (Praha, Výkonný výbor Všeobecné zemské výstavy v Praze) 1891.

Seznam cen udělených na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 (Praha, Výkonný výbor Všeobecné zemské výstavy v Praze 1891).

Pavlis, Hans: Schematismus sämtlicher Kapellmeister in der k. und k. österr. Armee für das Jahr 1894. 29 Jhrg. Prag: H. Pavlis 1894, s. 32.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897).

Kalendář českých hudebníků (3) na rok 1885, s. 13; (4) na rok 1886, (5) na rok 1887, (6) na rok 1888, (8) na rok 1890, (9) na rok 1891, (17) na rok 1899, (18) na rok 1900, (20) na rok 1902, (21) na rok 1903, (26) na rok 1908, (27) na rok 1909, s. 75, (28) na rok 1910, (29) na rok 1911.

Hudební kalendář Dalibora (Praha, M. Urbánek), (2) 1907-8, (3) 1909, (4) 1910, (5) 1911, (6) 1912.

Prameny a literatura

Srb Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972).