Žalud František Václav Jaromír

1898 - po roce 1968.

Životopis

Narozen 7. 4. 1898 v Terezíně, syn Pavla Žaluda, měšťana a výrobce hudebních nástrojů a Anny rozené Havlovské, vnuk Františka Žaluda, pravnuk Václava Žaluda. Převzal rodinný podnik, orientoval se především na produkci mistrovských dřevěných dechových nástrojů, vyráběl např. klarinety "Schidt-Reform" a fagoty "Heckel-Mollenhauer", vyráběl též housle podle italských mistrů. V roce 1940 byla dílna předána okupační správě a fungovala pak v malém rozsahu v Roudnici nad Labem. Od roku 1948 firma působila v Litoměřicích, roku 1950 pod znárodňovacím tlakem zanikla. V 60. letech pracoval F. Žalud jako houslař v Terezíně.

Prameny a literatura

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959).

Skokan, František: Svět houslí (Praha, Státní hudební vydavatelství 1965).

Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (Praha: Artia 1965).