Žalud, Josef

? - ?

Životopis

Nejmladší syn Václava Žaluda, který po něm převzal dílnu v Novém Stašecí. Záhy prý zemřel. Bratr Františka Žaluda.

Archivní materiály

Jindřich Keller: kartotéka výrobců hudebních nástrojů /16/, OHN MČH, karta ztracena.

Prameny a literatura