Žalud, Pavel

1864 - 1931

Životopis

Narozen 5. 9. v Terezíně, syn Františka Žaluda, měšťana výrobce hudebních nástrojů a a Marie, roz. Kuchynkové z Nového Strašecí, vnuk Václava Žaluda. Studoval reálnou školu v Litoměřicích, vyučil se u otce, pracoval v Praze a ve Vídni, flétnista v kapele 42. pěšího pluku. Vedl s otcem dílnu (Terezín 222, později Komenského ulice 222, tel. 35), kterou poté převzal a rozšířil na továrnu na hudební nástroje všeho druhu. Provozoval též ústav na vyučování zpěvu a hru na veškeré nástroje. Vyráběl a exportoval především dřevěné a žesťové dechové nástroje, vyráběl též nástroje smyčcové a tamburašské, provozoval sklad a obchod s klavíry, harmonii, gramofony a příslušenstvím. V roce 1923 měl podnik 22 zaměstnanců a elektrický pohon. Převzal jej  před rokem 1930 syn František.

 

 

Archivní materiály

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922 (Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921).

Adresář vývozců Československé republiky. Praha: J. Hodys 1923.

Musique Adresse universel. Paris: Office général de la musique, 9 (1925-6).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30).

Prameny a literatura

Srb Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských. Rkp.

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959).

Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues. Praha: Artia 1965.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Praha 1967. Dipl. práce, strojopis.

Československý hudební slovník osob a institucí. 2 sv. Praha: Státní hudební vydavatelství 1963-6.