Žalud, Václav

1803 - 1881

Životopis

Narozen 20. 5. 1803 v Kalivodech, syn Václava Žaluda a Kateřiny rozené Brixové. Vyučil se dřevěnému dechovému nástrojařství v Praze u F. Čermáka. Pracoval u J. A. Bauera, roku 1830 založil vlastní dílnu na výrobu dřevěných dechových nástrojů v Kornouze (Kornhaus, dnes Mšec), pak se usadil v Novém Strašecí. Vyráběl též housle. Jeho dílnu převzal nejmladší syn Josef.

Prameny a literatura

Srb Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělcůslovanských (rkp).

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959).

Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (Praha: Artia 1965).