Schamal, Karel (I)

[Šámal]

1849-1919

[revize 2015]

Životopis

Syn Václava Schamala (I), u kterého se i vyučil (1866). Pracoval u několika významných zahraničních výrobců, mj. A. Saxe a Moritze. V roce 1879 převzal otcovu firmu. Byl dlouholetým členem předsednictva Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v Praze. V roce 1892 se spojil se svým bratrem Václavem Schamalem (II) a založili firmu Bratři Schamalové. Vyráběl též strunné smyčcové nástroje a citery. Ve svém obchodě prodával také harmonia z moravské dílny Františka Pohanky v Bohdalově. Účastnil se výstav (mj. Jubilejní výstava v Praze 1891). Byl též sběratel historických hudebních nástrojů. Po jeho smrti vedla živnost jeho švagrová.

Signatura

  • K. SCHAMAL / PRAGUE
  • K. SCHAMAL, PRAHA − BOHEMIA
  • K. Schamal / Tovarna na hudebni nastroje v Praze

Archivní materiály

Prameny a literatura

  • Kalendář českých hudebníkův na rok 1884, 1885, 1887, 1890, 1891.
  • Neue musikalische Presse, roč. 4, 1895, č. 50, s. 25. 
  • Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis) [dostupné online].
  • Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 350).
  • Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, FF UK, Praha 1967).
  • Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře (diplomová práce, FF UK, Praha 1983).

Nástroje výrobce